GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE

Un manipulador de gasos Fluorats és un professional acreditat per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats. Pot exercir les activitats d'instal·lació, manteniment, control de fuites, recuperació de refrigerant, càrrega de refrigerant i revisió d'equips d'aire condicionat.

Així mateix, coneix els efectes de l'ús de l'refrigerant en el medi ambient i la normativa vigent a l'respecte.

Disposa d'el certificat expedit per indústria de manipulador de gasos fluorats, imprescindible per poder comprar bombones de gas fluorat en el seu distribuïdor habitual. Els cursos de Manipulador de Gasos Fluorats van destinat a tots aquells professionals interessats a obtenir l'acreditació que exigeix ​​el Ministeri d'Indústria en el Reial Decret 115/2017, de 17 de febrer.


 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS

CURS COMPLEMENTARI DE FORMACIÓ DE MANIPULADOR DE GAS FLUORAT.

Després de l'aprovació del RD 115/2017 és obligatori que tots els treballadors que disposin d'un certificat de manipulador amb l'antiga normativa (normalment els anteriors al febrer de 2017) han de completar un curs de formació obligatòria complementària de 6 hores. Si aquest curs no es realitza, el certificat de manipulador de gas fluorat serà desistit d'ofici per la Direcció General (O Ministeri) d'Indústria de la seva Comunitat Autònoma i no serà vàlid amb el que tot el curs hauria de ser completat de nou.