Curso de ACS instalaciones centralizadas

Curso de ACS instalaciones centralizadas

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

L'objectiu d'aquest curs és proporcionar a l'participant tots els coneixements necessaris per dissenyar i dimensionar un
sistema de producció d'ACS, repassant a més la Reglamentació actual, i repassant el disseny d'elements complementaris
com a elements de seguretat en sales de calderes, llar de foc, etc.
Al llarg de el curs el participant anirà endinsant-se en cada component de les instal·lacions d'ACS, on observarem els seus
components i possibles esquemes, fins i tot la interconnexió amb la instal·lació solar tèrmica.